مسابقه 24 قسمت دهم

مسابقه بزرگ معارفی "۲۴" جمعه‌ها از ساعت ۲۲ به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می رود.
شنبه 25 اسفند 1397 ادامه...

مسابقه 24 قسمت نهم

مسابقه بزرگ معارفی "۲۴" جمعه‌ها از ساعت ۲۲ به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می رود.
شنبه 18 اسفند 1397 ادامه...

مسابقه 24 قسمت ششم

مسابقه بزرگ معارفی "۲۴" جمعه‌ها از ساعت ۲۲ به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می رود.
شنبه 27 بهمن 1397 ادامه...

مسابقه 24 قسمت دوم

مسابقه بزرگ معارفی "۲۴" جمعه‌ها از ساعت ۲۲ به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می رود.
دوشنبه 24 دی 1397 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000