جلسه برنامه های رمضانی سیما

جلسه هماهنگی و تشریح برنامه های ماه مبارک رمضان با حضور دبیر شورای معارف سیما و مدیران پخش و گروههای اجتماعی و معارفی شبکه های مختلف سیما برگزار شد.
دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی