خوش بخت 3 مهر 1400

با حضور حجت الاسلام والمسلمین موسوی مطلق و دکتر اکبری و دکتر پورعباسی روانشناس
شنبه 3 مهر 1400 ادامه...

خوش بخت 1 مهر 1400

با حضور حجت الاسلام والمسلمین موسوی مطلق و دکتر اکبری و حجت السلام و المسلمین دکتر مهکام
شنبه 3 مهر 1400 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000