همخوانی زیبای «صلوات»

در ویدئو زیر اثر زیبای «صلوات» توسط گروه همخوانی الغدیر تهران تولیدی جدید از گروه تلاوت و نغمات دینی را مشاهده می کنید.
دوشنبه 20 اسفند 1397 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی