رسول الله

در ویدئوی زیر ابتهال زیبای «رسول الله» با نوای سید کریم موسوی کاری از گروه تلاوت و نغمات دینی شبکه قرآن و معارف سیما تقدیم می گردد.
دوشنبه 28 آبان 1397 ادامه...

امام رضا (ع)

در ویدئو زیر قطعه زیبای «امام رضا (ع)» با نوای سید کریم موسوی تقدیم می گردد.
دوشنبه 14 آبان 1397 ادامه...

رسول الله

ابتهال زیبای «رسول الله» با نوای زیبای سید کریم موسوی
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 ادامه...

ندای یا خدا

ابتهال زیبای «ندای یا خدا» با نوای زیبای سید کریم موسوی
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 ادامه...

مرا ببخش

ابتهال زیبای «مرا ببخش» با نوای زیبای سید کریم موسوی
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 ادامه...

قله خلقت

ابتهال زیبای «قله خلقت» با نوای دلنشین سید کریم موسوی
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 ادامه...

الهی

ابتهال زیبای «الهی» با نوای دلنشین سید کریم موسوی
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 ادامه...

برگزیده

در ویدئوی زیر ابتهال زیبای «برگزیده» با نوای سید کریم موسوی کاری از گروه تلاوت و نغمات دینی شبکه قرآن و معارف سیما تقدیم می گردد.
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 ادامه...

اقرار

ابتهال زیبای «اقرار» با نوای زیبای سید کریم موسوی
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 ادامه...

بنت النبی

ابتهال زیبای «بنت النبی» با نوای سید کریم موسوی
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 ادامه...
2024-02-29 22:57:09