ضیافت 3 خرداد 99

با حضور آیت الله سید جعفر شبیری زنجانی بحث در مورد مرحوم آیت الله میرزا عبدالعلی تهرانی
چهارشنبه 7 خرداد 1399 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی