گلهای ربیع

اجرا: گروه هم آوایی الغدیر شاعر : احسان جاودان تهیه کننده: فرهاد غفوریان کاری از گروه تلاوت و نغمات دینی شبکه قرآن و معارف سیما
یک شنبه 9 آذر 1399 ادامه...

امیر نجف - گروه الغدیر

اجرا گروه الغدیر شاعر: احسان جاودان تنظیم: مسعود بقایی تهیه کننده :فرهاد غفوریان کاری از گروه تلاوت و نغمات دینی شبکه قرآن و معارف سیما
پنج شنبه 6 آذر 1399 ادامه...

اسماءالحسنی

در ویدئو زیر اثر «اسماءالحسنی» اجرا شده توسط گروه همخوانی الغدیر قم تقدیم می گردد.
یک شنبه 29 اردیبهشت 1398 ادامه...
2023-11-29 17:50:43