ستاره ها

برنامه ستاره ها را پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت 17:15 در شبکه قرآن و معارف سیما ببینید
شنبه 30 شهریور 1398 ادامه...

ستاره ها - لیلا داوری

در این ویدئو گفتگوی فرشته ایزدی مجری برنامه «ستاره ها» با لیلا داوری حافظ قرآن کریم را مشاهده می کنید.
شنبه 22 تیر 1398 ادامه...

ستاره ها - شیدا امیری

در این ویدئو گفتگوی فرشته ایزدی مجری برنامه «ستاره ها» با شیدا امیری حافظ قرآن کریم را مشاهده می کنید.
یک شنبه 16 تیر 1398 ادامه...

ستاره ها - مرتضی بهجت

در این ویدئو گفتگوی محسن قره شیخلو مجری برنامه «ستاره ها» با مرتضی بهجت حافظ قرآن کریم را مشاهده می کنید.
یک شنبه 16 تیر 1398 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000