ستاره ها

برنامه ستاره ها را پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت 17:15 در شبکه قرآن و معارف سیما ببینید
شنبه 30 شهریور 1398 ادامه...

ستاره ها - لیلا داوری

در این ویدئو گفتگوی فرشته ایزدی مجری برنامه «ستاره ها» با لیلا داوری حافظ قرآن کریم را مشاهده می کنید.
شنبه 22 تیر 1398 ادامه...

ستاره ها - شیدا امیری

در این ویدئو گفتگوی فرشته ایزدی مجری برنامه «ستاره ها» با شیدا امیری حافظ قرآن کریم را مشاهده می کنید.
یک شنبه 16 تیر 1398 ادامه...