تحدیر جزء 8

تحدیر ( تندخوانی ) جزء هشتم قرآن کریم قاری : محمدرضا زاهدی
دوشنبه 28 فروردین 1402 ادامه...

تحدیر جزء 7

تحدیر( تندخوانی) جزء 7 قرآن کریم قاری: محمد جواد دلفانی
دوشنبه 28 فروردین 1402 ادامه...

تحدیر جزء 6

تحدیر ( تندخوانی ) جزء ششم قرآن کریم قاری: سید محسن موحدی
دوشنبه 28 فروردین 1402 ادامه...
2024-05-25 12:35:21