نگاهی متفاوت به رویکردها و اهداف نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ویژه برنامه «آرمان»

به گزارش روابط عمومی شبکه قرآن ومعارف سیما، در آستانه برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، برنامه گفت وگو محور «آرمان» با حضور کارشناسان مختلف به تبیین و بررسی دیدگاههای کاندیداها در خصوص موضوعات فرهنگی و معارفی می پردازد.
یک شنبه 13 خرداد 1403 ادامه...

بررسی اثرات و کارکردهای گرامیداشت روز جهانی قدس در برنامه «آرمان»

به گزارش روابط عمومی شبکه قرآن ومعارف سیما، برنامه گفت وگو محور «آرمان» با حضور «حسین شریعتمداری» کارشناس مسائل سیاسی  به بررسی اثرات و کارکردهای گرامیداشت روز جهانی قدس می پردازد.
پنج شنبه 16 فروردین 1403 ادامه...
2024-06-18 10:27:05--- 6/18/2024 10:27:05 AM