مستند عقیق - قسمت 12

دوازدهمین قسمت از «مستند عقیق» با نگاهی به زندگی استاد رحیم خاکی (قسمت دوم) به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
یک شنبه 12 اسفند 1397 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000