بیت النبی 12 آبان

طرح تلویزیونی بیت النبی ویژه ایام اخر صفر از مشهد مقدس بصورت زنده راس ساعت 21:00 تقدیم مخاطبان ارجمند می شود.
یک شنبه 13 آبان 1397 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000