اسماءالحسنی

در ویدئو زیر اثر «اسماءالحسنی» اجرا شده توسط گروه همخوانی الغدیر قم تقدیم می گردد.
یک شنبه 29 اردیبهشت 1398 ادامه...

اسماء الحسنی

در ویدئو زیر اثر زیبای «اسماءالحسنی» با اجرای گروه همخوانی محراب کاری از گروه تلاوت و نغمات دینی شبکه قرآن و معارف سیما تقدیم می گردد.
سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 ادامه...
2024-06-22 12:21:00--- 6/22/2024 12:21:00 PM