حدیث روز
حضرت محمد (ص): یک نماز جماعت بهتر از چهل سال نماز فرادا در خانه است

خوشبخت

دکتر حسن اکبری - متخصص آسیب شناسی سلولی و متخصص طب سنتی اسلامی ایرانی
دو شنبه 22 اسفند 1401

ادامه...

خوشبخت 8 اسفند

مجریان: آقای مرتضوی و سپهری،خانم غفاری _کارشناس احکام :حجه الاسلام محمدی _کارشناس طب سنتی :خانم باقری_حافظانه:دکتر دباغ_ کارشناس روانشناسی : خانم دکتر طاهرنژاد
دو شنبه 8 اسفند 1401

ادامه...

خوشبخت 6 اسفند

مجری: آقای مرتضوی ، سپهری و خانم غفاری _کارشناس حفظ قرآن:دکتر دباغ_کارشناس احکام :حجه الاسلام محمدی_ کارشناسان مذهبی : حجت الاسلام اکبریان و حائری زاده_کارشناس طب سنتی:خانم باقری
شنبه 6 اسفند 1401

ادامه...

برنامه خوشبخت 1 اسفند

مجری: آقای مرتضوی ، سپهری و خانم غفاری _کارشناس حفظ قرآن:دکتر دباغ_کارشناس احکام :حجه الاسلام محمدی_روانشناسی : خانم دکتر طاهرنزاد_کارشناس طب سنتی:دکتر اکبری
دو شنبه 1 اسفند 1401

ادامه...

<< < 1 2 3 4 5  ... > >>