یاد خدا 5 اردیبهشت 1401

درس های ماندگار از نهج البلاغه با حضور دکتر اسماعیلی (متن و صوت برنامه یاد خدا 5 اردیبهشت 1401)
چهارشنبه 11 خرداد 1401 ادامه...

یاد خدا 29 فروردین 1401

درس های ماندگار از نهج البلاغه با حضور دکتر اسماعیلی (متن و صوت برنامه یاد خدا 29 فروردین 1401)
چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 ادامه...