شب 19 رمضان 98 - حاج محمود کریمی

مراسم شب 19 ماه رمضان{سال 1398 - 1440} که شب گذشته (جمعه 3 خرداد) با نوای حاج محمود کریمی در هئیت رایه العباس (ع) برگزار شد، تقدیم می گردد.
یک شنبه 5 خرداد 1398 ادامه...
2024-06-19 11:50:12--- 6/19/2024 11:50:12 AM