هم افزایی نهادهای قرآنی در طرح ملی 1454

جلسه هماهنگی طرح ملی ، قرآنی 1454 با حضور مدیر شبکه قرآن و معارف سیما،مدیررادیو قرآن،معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد و رئیس مرکز قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد.
دوشنبه 19 خرداد 1399 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000