رسول الله

در ویدئوی زیر ابتهال زیبای «رسول الله» با نوای سید کریم موسوی کاری از گروه تلاوت و نغمات دینی شبکه قرآن و معارف سیما تقدیم می گردد.
دوشنبه 28 آبان 1397 ادامه...

رسول الله

ابتهال زیبای «رسول الله» با نوای زیبای سید کریم موسوی
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 ادامه...
2024-02-27 04:25:35