آرمان

گفتگوی ویژه معارفی روزهای زوج قبل از خبر قرآنی ساعت 22:30 کاری از گروه اطلاع رسانی و محافل شبکه قرآن و معارف سیما

دانلود قسمت های آرمان (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش دانلود
آرمان گفتگو ویژه معارفی . زنده
شنبه 4 آذر 1402 - 22:28:41
آرمان گفتگو ویژه معارفی . بازپخش
سه شنبه 30 آبان 1402 - 13:40:41
آرمان گفتگو ویژه معارفی . زنده
دوشنبه 29 آبان 1402 - 22:27:14
آرمان گفتگو ویژه معارفی . زنده
شنبه 27 آبان 1402 - 22:27:29
آرمان گفتگو ویژه معارفی . زنده
چهارشنبه 24 آبان 1402 - 22:29:36
آرمان گفتگو ویژه معارفی . بازپخش
سه شنبه 23 آبان 1402 - 13:32:19
آرمان گفتگو ویژه معارفی . زنده
دوشنبه 22 آبان 1402 - 22:25:52
آرمان گفتگو ویژه معارفی . بازپخش
یک شنبه 21 آبان 1402 - 13:30:15
آرمان گفتگو ویژه معارفی . زنده
شنبه 20 آبان 1402 - 22:28:0
آرمان گفتگو ویژه معارفی . بازپخش
پنج شنبه 18 آبان 1402 - 13:30:51
آرمان گفتگو ویژه معارفی . زنده
چهارشنبه 17 آبان 1402 - 22:28:52
آرمان گفتگو ویژه معارفی . بازپخش
سه شنبه 16 آبان 1402 - 13:44:8
آرمان گفتگو ویژه معارفی . زنده
دوشنبه 15 آبان 1402 - 22:28:14
آرمان گفتگو ویژه معارفی . بازپخش
یک شنبه 14 آبان 1402 - 13:30:53
آرمان گفتگو ویژه معارفی . زنده
شنبه 13 آبان 1402 - 22:29:30
آرمان گفتگو ویژه معارفی . زنده
دوشنبه 8 آبان 1402 - 22:27:31
آرمان (گفتگوی ویژه معارفی) . بازپخش
یک شنبه 7 آبان 1402 - 13:30:17
آرمان گفتگو ویژه معارفی . بازپخش
پنج شنبه 4 آبان 1402 - 13:34:1
آرمان گفتگو ویژه معارفی . زنده
دوشنبه 1 آبان 1402 - 23:14:40
آرمان گفتگو ویژه معارفی . بازپخش
یک شنبه 30 مهر 1402 - 13:38:58
آرمان گفتگو ویژه معارفی . زنده
شنبه 29 مهر 1402 - 23:14:40
بیشتر

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها

2023-12-07 17:50:52