استاد عبدالباسط- تلاوت آیاتی از سوره کهف، نبا و انفطار

در این برنامه علاوه بر معرفی استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت آیات 107 تا آخر سوره کهف، تلاوت آیات 31 تا آخر سوره نباء و سوره انفطار در سال 1973 میلادی یا 1352 شمسی در مسجد تلویزیون قاهره را می بینید.
مفاخرعبدالباسط یک شنبه 5 اردیبهشت 1400 ادامه...

معرفی استاد شیخ محمود خلیل الحصری

در این برنامه علاوه بر آشنایی با زندگینامه شیخ محمود خلیل الحصری تلاوت سوره حجرات در مسجد النبی در سال 1347 شمسی را خواهید دید.
مفاخرمحمود خلیل الحصری یک شنبه 26 اردیبهشت 1400 ادامه...

معرفی استاد مصطفی اسماعیل

در این برنامه علاوه بر آشنایی با زندگینامه استاد مصطفی اسماعیل تلاوت سوره قمر آیات 49 تا آخر و سوره رحمن آیات 1 تا 28 در سال 1973 میلادی یا 1352 شمسی در استودیوی تلویزیونی قاهره را خواهید دید.
مفاخرمصطفی اسماعیلقاریان مصری یک شنبه 26 اردیبهشت 1400 ادامه...

معرفی استاد محمد محمود طبلاوی

در این برنامه علاوه بر آشنایی با زندگینامه استاد محمد محمود طبلاوی تلاوت آیات 1 تا 10 سوره حجزات قرائت شده در سال 1977 میلادی یا 1356 شمسی در مسجد حضرت زینب قاهره را شاهد خواهید بود.
مفاخرمحمد محمود طبلاوی چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ادامه...

معرفی استاد عبدالعظیم زاهر

در این برنامه علاوه بر آشنایی با زندگی استاد عبدالعزیز زاهر تلاوت سوره احزاب آیات 38 تا 48، سوره قمر آیات 49 تا آخر و سوره الرحمن آیات 1 تا 9 صبط شده در سال 1964 میلادی یا 1343 شمسی در مسجد امام حسین قاهره را خواهید دید.
مفاخرعبدالعظیم زاهر چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ادامه...

معرفی استاد محمد عبدالعزیز حصان

در این برنامه علاوه بر آشنایی با زندگی استاد محمد عبدالعزیز حصان تلاوت سوره نساء آیات 74 تا 79 در سال 1977 میلادی یا 1356 شمسی در استودیو تلویزیون قاهره را شاهد خواهید بود.
مفاخرقاریان مصریمحمدعبدالعزیز حصان شنبه 18 اردیبهشت 1400 ادامه...

معرفی استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد و تلاوت سوره جمعه و مزمل

در این برنامه با بخشی از زندگینامه استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد آشنا خواهید شد و تلاوت سوره جمعه آیات 9 تا آخر و سوره مزمل ضبط شده در سال 1973 میلادی یا 1352 شمسی در استودیو تلویزیون قاهره را خواهید دید.
مفاخرعبدالباسط جمعه 10 اردیبهشت 1400 ادامه...

استاد مصطفی اسماعیل - تلاوت آیاتی از سوره فرقان و علق

در این برنامه با زندگینامه استاد شیخ مصطفی اسماعیل آشنا می شوید همچنین تلاوت آیات 58 تا آخر سوره فرقان و آیات 1 تا 5 سوره علق قرائت شده در سال 1974 میلادی یا سال 1353 شمسی در مسجد تلویزیون قاهره را مشاهده خواهید کرد
مفاخرمصطفی اسماعیل پنج شنبه 9 اردیبهشت 1400 ادامه...

معرفی استاد طه الفشنی

در این برنامه با زندگینامه استاد طه الفشنی آشنا خواهید شد همچنین تلاوت آیاتی از سوره آل عمران، انفطار و فجر ضبط شده در سال 1970 میلادی یا 1349 شمسی را خواهید دید.
مفاخرطه الفشنیبانک تلاوت شنبه 4 اردیبهشت 1400 ادامه...

معرفی استاد مصطفی اسماعیل

در این برنامه با زندگینامه استاد مصطفی اسماعیل آشنا خواهید شد و تلاوت زیبای سوره غاشیه آیات 8 تا آخر و سوره های ضحی ، انشراح ، تین و سوره علق آیات 1 تا 14 را خواهید دید. این ویدئو در سال 1967 میلادی یا 1346 شمسی در مسجد تلویزیون قاهره ضبط شده است.
مفاخرمصطفی اسماعیلبانک تلاوت شنبه 4 اردیبهشت 1400 ادامه...
2024-06-18 09:07:52--- 6/18/2024 9:07:52 AM