معرفی استاد شیخ محمود خلیل الحصری

در این برنامه علاوه بر آشنایی با زندگینامه شیخ محمود خلیل الحصری تلاوت سوره حجرات در مسجد النبی در سال 1347 شمسی را خواهید دید.

img18

معرفی استاد شیخ محمود خلیل الحصری

در این برنامه علاوه بر آشنایی با زندگینامه شیخ محمود خلیل الحصری تلاوت سوره حجرات در مسجد النبی در سال 1347 شمسی را خواهید دید.

مشاهده
img18

معرفی استاد مصطفی اسماعیل

در این برنامه علاوه بر آشنایی با زندگینامه استاد مصطفی اسماعیل تلاوت سوره قمر آیات 49 تا آخر و سوره رحمن آیات 1 تا 28 در سال 1973 میلادی یا 1352 شمسی در استودیوی تلویزیونی قاهره را خواهید دید.

مشاهده
img18

معرفی استاد محمد محمود طبلاوی

در این برنامه علاوه بر آشنایی با زندگینامه استاد محمد محمود طبلاوی تلاوت آیات 1 تا 10 سوره حجزات قرائت شده در سال 1977 میلادی یا 1356 شمسی در مسجد حضرت زینب قاهره را شاهد خواهید بود.

مشاهده
img18

معرفی استاد عبدالعظیم زاهر

در این برنامه علاوه بر آشنایی با زندگی استاد عبدالعزیز زاهر تلاوت سوره احزاب آیات 38 تا 48، سوره قمر آیات 49 تا آخر و سوره الرحمن آیات 1 تا 9 صبط شده در سال 1964 میلادی یا 1343 شمسی در مسجد امام حسین قاهره را خواهید دید.

مشاهده
img18

معرفی استاد محمد عبدالعزیز حصان

در این برنامه علاوه بر آشنایی با زندگی استاد محمد عبدالعزیز حصان تلاوت سوره نساء آیات 74 تا 79 در سال 1977 میلادی یا 1356 شمسی در استودیو تلویزیون قاهره را شاهد خواهید بود.

مشاهده
img18

معرفی استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد و تلاوت سوره جمعه و مزمل

در این برنامه با بخشی از زندگینامه استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد آشنا خواهید شد و تلاوت سوره جمعه آیات 9 تا آخر و سوره مزمل ضبط شده در سال 1973 میلادی یا 1352 شمسی در استودیو تلویزیون قاهره را خواهید دید.

مشاهده
img18

استاد مصطفی اسماعیل - تلاوت آیاتی از سوره فرقان و علق

در این برنامه با زندگینامه استاد شیخ مصطفی اسماعیل آشنا می شوید همچنین تلاوت آیات 58 تا آخر سوره فرقان و آیات 1 تا 5 سوره علق قرائت شده در سال 1974 میلادی یا سال 1353 شمسی در مسجد تلویزیون قاهره را مشاهده خواهید کرد

مشاهده
img18

استاد عبدالباسط- تلاوت آیاتی از سوره کهف، نبا و انفطار

در این برنامه علاوه بر معرفی استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت آیات 107 تا آخر سوره کهف، تلاوت آیات 31 تا آخر سوره نباء و سوره انفطار در سال 1973 میلادی یا 1352 شمسی در مسجد تلویزیون قاهره را می بینید.

مشاهده
بیشتر

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها

2024-04-15 09:16:55