تاریخ انتشار: پنج شنبه 27 دی 1397
تعداد بازدید: 21296

مراسم شب اول فاطمیه 97 - حاج محمود کریمی

مراسم شب اول فاطمیه اول سال 1397 - 1440 با مداحی حاج محمود کریمی که شب گذشته (چهارشنبه 26 دیماه) در هیات رایت العباس (ع) چیذر برگزار شد،تقدیم می گردد.

بخش اول - حاج اکبر مولایی


بخش دوم - حاج اکبر مولایی


بخش سوم - حاج مهدی عاصفی


بخش چهارم - حاج مهدی عاصفی


بخش پنجم - مدح - حاج محمود کریمی


بخش ششم - روضه - حاج محمود کریمی


بخش هفتم - روضه - حاج محمود کریمی


بخش هشتم - زمینه - حاج محمود کریمی


بخش نهم - زمینه - حاج محمود کریمی


بخش دهم - واحد - حاج محمود کریمی


بخش یازدهم - جفت - حاج محمود کریمی


بخش دوازدهم - شور - حاج محمود کریمی


بخش اول - حاج اکبر مولایی

دریافت این برنامه

بخش دوم - حاج اکبر مولایی

دریافت این برنامه

بخش سوم - حاج مهدی عاصفی

دریافت این برنامه

بخش چهارم - حاج مهدی عاصفی

دریافت این برنامه

بخش پنجم - مدح - حاج محمود کریمی

دریافت این برنامه

بخش ششم - روضه - حاج محمود کریمی

دریافت این برنامه

بخش هفتم - روضه - حاج محمود کریمی

دریافت این برنامه

بخش هشتم - زمینه - حاج محمود کریمی

دریافت این برنامه

بخش نهم - زمینه - حاج محمود کریمی

دریافت این برنامه

بخش دهم - واحد - حاج محمود کریمی

دریافت این برنامه

بخش یازدهم - جفت - حاج محمود کریمی

دریافت این برنامه

بخش دوازدهم - شور - حاج محمود کریمی

دریافت این برنامه

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
نمایش سایر نظرات
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی