حدیث روز
حضرت محمد (ص): یک نماز جماعت بهتر از چهل سال نماز فرادا در خانه است

مهنا ویژه انتخابات

برنامه گفت وگو محور "مهنا" نیز هر روز ساعت 18 و تکرار آن ساعت 24 و 9 صبح فردا برای بینندگان شبکه قرآن ومعارف سیما پخش می شود.در برنامه گفت وگو محور "مهنا" یک نماینده خانم از طرف هر نامزد انتخاباتی پاسخگوی سوالات و دغدغه های شش دختر فعال اجتماعی در خصوص برنامه های دولت آینده برای دختران جوان خواهد بود.

دسته بندی :

دانلود قسمت های مهنا (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش دانلود
مهنا
سه شنبه 12 تیر 1403 - 20:46:49
مهنا
سه شنبه 12 تیر 1403 - 18:0:51
مهنا
سه شنبه 12 تیر 1403 - 17:59:12
مهنا
دو شنبه 11 تیر 1403 - 20:29:47
مهنا
دو شنبه 11 تیر 1403 - 18:0:1
مهنا
یک شنبه 10 تیر 1403 - 18:3:53
مهنا
چهار شنبه 6 تیر 1403 - 18:0:36
مهنا
سه شنبه 5 تیر 1403 - 18:3:24
مهنا
سه شنبه 5 تیر 1403 - 18:2:44
مهنا
دو شنبه 4 تیر 1403 - 18:4:54
مهنا
دو شنبه 4 تیر 1403 - 18:3:3
مهنا
یک شنبه 3 تیر 1403 - 17:59:44
مهنا
یک شنبه 3 تیر 1403 - 17:59:21
مهنا
شنبه 2 تیر 1403 - 18:0:16
مهنا
جمعه 1 تیر 1403 - 17:57:53
مهنا
پنج شنبه 31 خرداد 1403 - 17:59:51
مهنا
پنج شنبه 31 خرداد 1403 - 17:59:30
مهنا
دو شنبه 28 خرداد 1403 - 17:56:23