شورای اندیشه ورزی شبکه - 16 تیر

شورای اندیشه ورزی شبکه قرآن و معارف سیما با حضور محمد حسین محمدزاده، سعید مقیسه و حجج اسلام والمسلمین حمید محمدی، محمدرضا حشمتی و محسن عرفاتی ظهر امروز شنبه 16 تیرماه تشکیل جلسه داد.
شنبه 16 تیر 1397 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی