ویژه نامه وفات حضرت خدیجه (س)

حضـرت خدیجه (س ) به عنوان اولین بانوی مسلمان در ترویج فرهنگ اسلامی و الگوی یک زن مـسلمان نـقش والای خود را ایفا کرده اســت و بانوان بســیاری از تربیت عملی وی درس ها آموخته اند.
چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 ادامه...
2024-05-18 20:58:48