اباعبدالله (ع)

قطعه «اباعبدالله(ع)» کاری از گروه تلاوت و نغمات دینی شبکه قرآن و معارف سیما با اجرای محمد مهدی جنتی ویژه ایام محرم منتشر شد.
سه شنبه 20 شهریور 1397 ادامه...

چکه ای از ماه

در ویدئو زیر کاری جدید از گروه تلاوت و نغمات دینی شبکه قرآن و معارف سیما تحت عنوان «چکه ای از ماه» را با اجرای گروه همخوانی نوجوانان شهید فرجی مشاهده می کنید.
شنبه 24 شهریور 1397 ادامه...

اثر «موج غم»

در ویدئو زیر کاری جدید از گروه کودک و نوجوان شبکه قرآن و معارف سیما تحت عنوان «موج غم» با اجرای گروه همخوانی الغدیر تقدیم می گردد.
سه شنبه 1 آبان 1397 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی