روز ملی خلیج فارس

روز ۱۰ اردیبهشت در ایران روز ملی خلیج‌فارس نام‌گذاری شده که سالروز اخراج پرتغالی‌ها از تنگه هرمز و خلیج‌فارس است.
سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000