کنداکتور تلاوت 23 مهر

در روز یکشنبه با تلاوت آیات نورانی کلام الله مجید توسط قاریان ممتاز در روز یکشنبه 23 مهر با شبکه قرآن و معارف سیما همراه باشید
شنبه 22 مهر 1402 ادامه...

کنداکتور تلاوت 22 مهر

با تلاوت آیات نورانی کلام الله مجید توسط قاریان ممتاز کشور در روز شنبه 22 مهر با شبکه قرآن و معارف سیما همراه باشید.
شنبه 22 مهر 1402 ادامه...
2024-02-29 22:48:24