با مفاخر

img18

معرفی استاد محمد محمود طبلاوی

در این برنامه علاوه بر آشنایی با زندگینامه استاد محمد محمود طبلاوی تلاوت آیات 1 تا 10 سوره حجزات قرائت شده در سال 1977 میلادی یا 1356 شمسی در مسجد حضرت زینب قاهره را شاهد خواهید بود.

مشاهده
img18

معرفی استاد عبدالعظیم زاهر

در این برنامه علاوه بر آشنایی با زندگی استاد عبدالعزیز زاهر تلاوت سوره احزاب آیات 38 تا 48، سوره قمر آیات 49 تا آخر و سوره الرحمن آیات 1 تا 9 صبط شده در سال 1964 میلادی یا 1343 شمسی در مسجد امام حسین قاهره را خواهید دید.

مشاهده
img18

معرفی استاد محمد عبدالعزیز حصان

در این برنامه علاوه بر آشنایی با زندگی استاد محمد عبدالعزیز حصان تلاوت سوره نساء آیات 74 تا 79 در سال 1977 میلادی یا 1356 شمسی در استودیو تلویزیون قاهره را شاهد خواهید بود.

مشاهده
img18

معرفی استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد و تلاوت سوره جمعه و مزمل

در این برنامه با بخشی از زندگینامه استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد آشنا خواهید شد و تلاوت سوره جمعه آیات 9 تا آخر و سوره مزمل ضبط شده در سال 1973 میلادی یا 1352 شمسی در استودیو تلویزیون قاهره را خواهید دید.

مشاهده
img18

استاد مصطفی اسماعیل - تلاوت آیاتی از سوره فرقان و علق

در این برنامه با زندگینامه استاد شیخ مصطفی اسماعیل آشنا می شوید همچنین تلاوت آیات 58 تا آخر سوره فرقان و آیات 1 تا 5 سوره علق قرائت شده در سال 1974 میلادی یا سال 1353 شمسی در مسجد تلویزیون قاهره را مشاهده خواهید کرد

مشاهده
img18

استاد عبدالباسط- تلاوت آیاتی از سوره کهف، نبا و انفطار

در این برنامه علاوه بر معرفی استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت آیات 107 تا آخر سوره کهف، تلاوت آیات 31 تا آخر سوره نباء و سوره انفطار در سال 1973 میلادی یا 1352 شمسی در مسجد تلویزیون قاهره را می بینید.

مشاهده
img18

معرفی استاد طه الفشنی

در این برنامه با زندگینامه استاد طه الفشنی آشنا خواهید شد همچنین تلاوت آیاتی از سوره آل عمران، انفطار و فجر ضبط شده در سال 1970 میلادی یا 1349 شمسی را خواهید دید.

مشاهده
img18

معرفی استاد مصطفی اسماعیل

در این برنامه با زندگینامه استاد مصطفی اسماعیل آشنا خواهید شد و تلاوت زیبای سوره غاشیه آیات 8 تا آخر و سوره های ضحی ، انشراح ، تین و سوره علق آیات 1 تا 14 را خواهید دید. این ویدئو در سال 1967 میلادی یا 1346 شمسی در مسجد تلویزیون قاهره ضبط شده است.

مشاهده
بیشتر

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها

300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی