قرار قرآنیان در روز جهانی قدس

قرار قرآنیان همزمان با راهپیمایی روز جهانی قدس از ساعت ۱۰صبح، چهارراه ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ، پایگاه ‌شبکه قرآن و معارف سیما برگزار می‌شود.
پنج شنبه 8 اردیبهشت 1401 ادامه...
2024-06-18 10:11:30--- 6/18/2024 10:11:30 AM