جلسه تبلیغات طرح قرآنی 1453

جلسه هماهنگی تبلیغات طرح انس با قرآن کریم 1453 با حضور نمایندگان شبکه قرآن و معارف سیما و امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد.
سه شنبه 25 تیر 1398 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی