جلسه تبلیغات طرح قرآنی 1453

جلسه هماهنگی تبلیغات طرح انس با قرآن کریم 1453 با حضور نمایندگان شبکه قرآن و معارف سیما و امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد.
سه شنبه 25 تیر 1398 ادامه...

۱۴۵۳ به روایت تصویر - (30 تیر)

ویژه برنامه حفظ جزء سی قرآن کریم با عنوان انس با قرآن کریم ۱۴۵۳، امروز یکشنبه 30 تیرماه با اجرای احمد شفازاده و کارشناسی استاد بحرالعلوم به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
یک شنبه 30 تیر 1398 ادامه...

۱۴۵۳ به روایت تصویر - (12 مرداد)

ویژه برنامه حفظ جزء سی قرآن کریم با عنوان انس با قرآن کریم ۱۴۵۳، امروز شنبه 12 مردادماه با اجرای الهام غفاری به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
شنبه 12 مرداد 1398 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی