آیت الله سید محمدتقی خوانساری

این عالم مجاهد و پرهیزگار در سال 1305 ق در خوانسار بدنیا آمد، پدرانش از روحانیون درجه اول خوانسار و بلکه ایران بودند. دوران کو دکی و نوجوانی را در خوانسار گذراند و تحصیلات را در زادگاهش شروع نمود، ادبیات و بخشی از دروس حوزوی را از علمای شهر فرا گرفت و در سال 1322 ق (در سن 17 سالگی) عازم عتبات عالیات گردید....
شنبه 11 اردیبهشت 1400 ادامه...
2023-03-27 16:42:11