بررسی سیره زندگی آیت‌الله میرزا محمدحسن آشتیانی در ضیافت

مهمان برنامه ضیافت شبکه قران گفت : مرحوم میرزای آشتیانی علاوه بر اینکه در عرصه فعالیت‌های علمی، اجتماعی و سیاسی سرآمد بود در عبادت نیز دست بلندی داشت و در حالیکه زیارت جامعه را زمزمه می‌کرد، به دیدار حق شتافت.
سه شنبه 31 فروردین 1400 ادامه...
2023-03-27 16:20:36