تلاوت مجلسی فاخر

تلاوت فاخر از قاریان مصری و ایرانی
هر شب ساعت: 23:00
 

img18

تلاوت آیات 1 تا 401 سوره قیامه، سوره بلد و عصر

تلاوت آیات 1 تا 401 سوره قیامه، سوره بلد و عصر توسط محمد بحیری عبدالفتاح

مشاهده
img18

تلاوت آیات 83 تا 90 سوره انبیاء

تلاوت آیات 83 تا 90 سوره انبیاء توسط انور شحات محمد انور

مشاهده
img18

تلاوت سوره احزاب

تلاوت سوره احزاب توسط احمد محمد عامر

مشاهده
img18

تلاوت آیات 107 تا 110 سوره کهف و سوره اعلی

تلاوت آیات 107 تا 110 سوره کهف و سوره اعلی توسط محمد جواد پناهی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 86 تا آخر سوره نمل

تلاوت آیات 86 تا آخر سوره نمل توسط حجاج رمضان هنداوی در استرالیا سال 1387

مشاهده
img18

تلاوت آیات 21 تا 27 سوره احزاب، ناس و کوثر

تلاوت آیات 21 تا 27 سوره احزاب، ناس و کوثر توسط قاسم رضیعی

مشاهده
img18

تلاوت سوره ذاریات آیات 47 تا 60

تلاوت سوره ذاریات آیات 47 تا 60 توسط محمد طنطاوی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 48 تا 59 سوره انعام و سوره قدر

تلاوت آیات 48 تا 59 سوره انعام توسط محمد بسیونی

مشاهده
بیشتر

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها

300004444
qtv@irib.ir
021-27868000