حدیث روز
حضرت محمد (ص): یک نماز جماعت بهتر از چهل سال نماز فرادا در خانه است

عصر نادر

این برنامه با موضوع هویت امت واحده اسلام در جهان

بررسی ابعاد گوناگون هویت امت اسلام با حضور اندیشمندان و فعالان عرصه بین الملل

جمعه ها ساعت ۲۱ زنده و تکرار دوشنبه ها ساعت ۲۱

تهیه کننده: آقای فرزاد صابر

مجری کارشناس: آقای حسن شمشادی

تهیه شده در: گروه اطلاع رسانی شبکه قرآن و معارف سیما

دسته بندی :