منم بچه مسلمان

برنامه "منم بچه مسلمان " ویژه خردسالان و کودکان

برنامه "منم بچه مسلمان" یکی از تولیدات جذاب شبکه قرآن و معارف سیما ویژه دو گروه سنی خردسال و کودک می باشد که بصورت روزانه در ساعت ۱۶  مهمان خانه های شما عزیزان خواهد بود.
این برنامه با ساختار ترکیبی نمایشی به موضوعاتی همچون وضو، صدقه، بخشنده بودن، عیادت از بیماران، مسئولیت پذیری، صرفه جویی، اعتماد به نفس، اتحادوهمدلی، کمک به پدر و مادر، و راست گویی می پردازد.

آدرس فضای مجازی: bachemosalman_qtv@

دانلود قسمت های منم بچه مسلمان (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش دانلود
منم بچه مسلمان
دوشنبه 7 فروردین 1402 - 15:0:35
منم بچه مسلمان
یک شنبه 6 فروردین 1402 - 14:59:24
منم بچه مسلمان
یک شنبه 6 فروردین 1402 - 14:58:56
منم بچه مسلمان
شنبه 5 فروردین 1402 - 14:59:3
منم بچه مسلمان
جمعه 4 فروردین 1402 - 14:59:8
منم بچه مسلمان
جمعه 4 فروردین 1402 - 14:58:48
منم بچه مسلمان
پنج شنبه 3 فروردین 1402 - 15:0:12
منم بچه مسلمان
چهارشنبه 2 فروردین 1402 - 14:59:30
منم بچه مسلمان
چهارشنبه 2 فروردین 1402 - 10:44:55
منم بچه مسلمان
سه شنبه 1 فروردین 1402 - 15:56:53
منم بچه مسلمان
سه شنبه 1 فروردین 1402 - 15:54:31
منم بچه مسلمان
سه شنبه 1 فروردین 1402 - 10:45:59
منم بچه مسلمان
دوشنبه 29 اسفند 1401 - 15:54:30
منم بچه مسلمان
دوشنبه 29 اسفند 1401 - 15:53:41
منم بچه مسلمان
دوشنبه 29 اسفند 1401 - 10:56:59
منم بچه مسلمان
یک شنبه 28 اسفند 1401 - 16:1:28
منم بچه مسلمان
یک شنبه 28 اسفند 1401 - 11:2:22
منم بچه مسلمان
شنبه 27 اسفند 1401 - 15:59:18
منم بچه مسلمان
شنبه 27 اسفند 1401 - 15:59:5
منم بچه مسلمان
شنبه 27 اسفند 1401 - 10:55:16
منم بچه مسلمان
جمعه 26 اسفند 1401 - 15:58:52
منم بچه مسلمان
پنج شنبه 25 اسفند 1401 - 16:0:14
منم بچه مسلمان
پنج شنبه 25 اسفند 1401 - 15:59:21
منم بچه مسلمان
پنج شنبه 25 اسفند 1401 - 10:54:46
منم بچه مسلمان
چهارشنبه 24 اسفند 1401 - 16:0:0
منم بچه مسلمان
چهارشنبه 24 اسفند 1401 - 10:49:47
منم بچه مسلمان
سه شنبه 23 اسفند 1401 - 10:55:14
منم بچه مسلمان
دوشنبه 22 اسفند 1401 - 16:0:56
منم بچه مسلمان
دوشنبه 22 اسفند 1401 - 16:0:14
منم بچه مسلمان
دوشنبه 22 اسفند 1401 - 10:46:53
منم بچه مسلمان
یک شنبه 21 اسفند 1401 - 15:59:34
منم بچه مسلمان
یک شنبه 21 اسفند 1401 - 11:4:4
منم بچه مسلمان
شنبه 20 اسفند 1401 - 16:2:11
منم بچه مسلمان
شنبه 20 اسفند 1401 - 10:51:46
منم بچه مسلمان
جمعه 19 اسفند 1401 - 16:3:13
منم بچه مسلمان
پنج شنبه 18 اسفند 1401 - 16:0:49
منم بچه مسلمان
پنج شنبه 18 اسفند 1401 - 10:54:56
منم بچه مسلمان
چهارشنبه 17 اسفند 1401 - 14:44:54
منم بچه مسلمان
سه شنبه 16 اسفند 1401 - 10:55:55
منم بچه مسلمان
دوشنبه 15 اسفند 1401 - 15:59:46
منم بچه مسلمان
دوشنبه 15 اسفند 1401 - 10:59:14
منم بچه مسلمان
یک شنبه 14 اسفند 1401 - 16:2:44
منم بچه مسلمان
یک شنبه 14 اسفند 1401 - 10:56:16
منم بچه مسلمان
یک شنبه 14 اسفند 1401 - 10:56:1
منم بچه مسلمان
شنبه 13 اسفند 1401 - 16:3:20
منم بچه مسلمان
شنبه 13 اسفند 1401 - 10:57:8
منم بچه مسلمان
جمعه 12 اسفند 1401 - 16:1:30
منم بچه مسلمان
جمعه 12 اسفند 1401 - 15:59:23
منم بچه مسلمان
پنج شنبه 11 اسفند 1401 - 16:0:11
منم بچه مسلمان
پنج شنبه 11 اسفند 1401 - 10:56:16
منم بچه مسلمان
چهارشنبه 10 اسفند 1401 - 16:0:20
منم بچه مسلمان
چهارشنبه 10 اسفند 1401 - 10:52:48
منم بچه مسلمان
سه شنبه 9 اسفند 1401 - 16:1:12
منم بچه مسلمان
سه شنبه 9 اسفند 1401 - 10:51:11
منم بچه مسلمان
دوشنبه 8 اسفند 1401 - 16:0:18
منم بچه مسلمان
دوشنبه 8 اسفند 1401 - 10:52:22
منم بچه مسلمان
یک شنبه 7 اسفند 1401 - 16:0:0
منم بچه مسلمان
یک شنبه 7 اسفند 1401 - 15:59:56
منم بچه مسلمان
یک شنبه 7 اسفند 1401 - 10:50:11
منم بچه مسلمان
شنبه 6 اسفند 1401 - 15:52:21
منم بچه مسلمان
شنبه 6 اسفند 1401 - 10:53:27
منم بچه مسلمان
پنج شنبه 4 اسفند 1401 - 16:7:2
منم بچه مسلمان
پنج شنبه 4 اسفند 1401 - 10:47:41
منم بچه مسلمان
سه شنبه 2 اسفند 1401 - 10:48:20
منم بچه مسلمان
دوشنبه 1 اسفند 1401 - 10:55:26
منم بچه مسلمان
یک شنبه 30 بهمن 1401 - 10:47:38
منم بچه مسلمان
شنبه 29 بهمن 1401 - 15:16:15
منم بچه مسلمان
جمعه 28 بهمن 1401 - 16:0:58
منم بچه مسلمان
جمعه 28 بهمن 1401 - 15:59:21
منم بچه مسلمان
جمعه 28 بهمن 1401 - 10:46:41
منم بچه مسلمان
پنج شنبه 27 بهمن 1401 - 16:10:47
منم بچه مسلمان
چهارشنبه 26 بهمن 1401 - 16:7:58
منم بچه مسلمان
سه شنبه 25 بهمن 1401 - 16:8:51
منم بچه مسلمان
سه شنبه 25 بهمن 1401 - 10:51:13
منم بچه مسلمان
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 16:8:47
منم بچه مسلمان
دوشنبه 10 بهمن 1401 - 16:6:8
منم بچه مسلمان
دوشنبه 10 بهمن 1401 - 16:6:2
منم بچه مسلمان
دوشنبه 10 بهمن 1401 - 10:45:15
منم بچه مسلمان
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 16:12:20
منم بچه مسلمان
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 10:41:24
منم بچه مسلمان
شنبه 8 بهمن 1401 - 16:1:48
منم بچه مسلمان
جمعه 7 بهمن 1401 - 16:0:25
منم بچه مسلمان
پنج شنبه 6 بهمن 1401 - 16:0:0
منم بچه مسلمان
پنج شنبه 6 بهمن 1401 - 10:45:15
منم بچه مسلمان
چهارشنبه 5 بهمن 1401 - 16:6:10
منم بچه مسلمان
چهارشنبه 5 بهمن 1401 - 10:48:32
منم بچه مسلمان
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 16:1:36
منم بچه مسلمان
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 10:43:45
منم بچه مسلمان
دوشنبه 3 بهمن 1401 - 16:5:39
منم بچه مسلمان
دوشنبه 3 بهمن 1401 - 10:47:16
منم بچه مسلمان
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 16:4:44
منم بچه مسلمان
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 10:45:23
منم بچه مسلمان
شنبه 1 بهمن 1401 - 16:3:51
منم بچه مسلمان
شنبه 1 بهمن 1401 - 10:45:30
منم بچه مسلمان
جمعه 30 دی 1401 - 16:4:36
منم بچه مسلمان
پنج شنبه 29 دی 1401 - 16:4:4
منم بچه مسلمان
پنج شنبه 29 دی 1401 - 10:49:50
منم بچه مسلمان
چهارشنبه 28 دی 1401 - 16:6:35
منم بچه مسلمان
سه شنبه 27 دی 1401 - 10:45:49
منم بچه مسلمان
دوشنبه 26 دی 1401 - 10:49:23
منم بچه مسلمان
یک شنبه 25 دی 1401 - 10:47:29
منم بچه مسلمان
شنبه 24 دی 1401 - 10:47:13
منم بچه مسلمان
پنج شنبه 22 دی 1401 - 10:48:19
منم بچه مسلمان
چهارشنبه 21 دی 1401 - 16:1:14
منم بچه مسلمان
چهارشنبه 21 دی 1401 - 10:45:23
منم بچه مسلمان
سه شنبه 20 دی 1401 - 16:0:7
منم بچه مسلمان
سه شنبه 20 دی 1401 - 10:44:53
منم بچه مسلمان
دوشنبه 19 دی 1401 - 16:0:22
منم بچه مسلمان
دوشنبه 19 دی 1401 - 10:43:31
منم بچه مسلمان
یک شنبه 18 دی 1401 - 16:0:7
منم بچه مسلمان
یک شنبه 18 دی 1401 - 15:58:10
منم بچه مسلمان
یک شنبه 18 دی 1401 - 10:46:30
منم بچه مسلمان
شنبه 17 دی 1401 - 16:0:36
منم بچه مسلمان
شنبه 17 دی 1401 - 10:44:57
منم بچه مسلمان
جمعه 16 دی 1401 - 16:10:58
منم بچه مسلمان
پنج شنبه 15 دی 1401 - 16:0:7
منم بچه مسلمان
پنج شنبه 15 دی 1401 - 10:44:40
منم بچه مسلمان
پنج شنبه 15 دی 1401 - 10:44:40
منم بچه مسلمان
چهارشنبه 14 دی 1401 - 16:0:40
منم بچه مسلمان
چهارشنبه 14 دی 1401 - 10:43:27
منم بچه مسلمان
سه شنبه 13 دی 1401 - 16:0:24
منم بچه مسلمان
سه شنبه 13 دی 1401 - 10:48:28
منم بچه مسلمان
دوشنبه 12 دی 1401 - 16:0:8
منم بچه مسلمان
دوشنبه 12 دی 1401 - 10:42:33
منم بچه مسلمان
دوشنبه 12 دی 1401 - 10:42:23
منم بچه مسلمان
یک شنبه 11 دی 1401 - 16:0:36
منم بچه مسلمان
یک شنبه 11 دی 1401 - 10:44:27
منم بچه مسلمان
شنبه 10 دی 1401 - 15:59:31
منم بچه مسلمان
جمعه 9 دی 1401 - 16:0:43
منم بچه مسلمان
پنج شنبه 8 دی 1401 - 15:59:58
منم بچه مسلمان
پنج شنبه 8 دی 1401 - 10:46:49
منم بچه مسلمان
چهارشنبه 7 دی 1401 - 16:0:24
منم بچه مسلمان
چهارشنبه 7 دی 1401 - 10:45:55
منم بچه مسلمان
دوشنبه 5 دی 1401 - 16:1:4
منم بچه مسلمان
یک شنبه 4 دی 1401 - 16:0:28
منم بچه مسلمان
یک شنبه 4 دی 1401 - 10:51:58
منم بچه مسلمان
شنبه 3 دی 1401 - 15:59:31
منم بچه مسلمان
شنبه 3 دی 1401 - 10:46:47
منم بچه مسلمان
پنج شنبه 1 دی 1401 - 15:59:9
منم بچه مسلمان
پنج شنبه 1 دی 1401 - 10:48:47
منم بچه مسلمان
چهارشنبه 30 آذر 1401 - 16:0:6
منم بچه مسلمان
چهارشنبه 30 آذر 1401 - 10:41:4
img18

منم بچه مسلمان زنده از مسیر پیاده روی جمکران

ویژه برنامه نیمه شعبان از مسیر پیاده روی قم به جمکران به صورت زنده پخش: ساعت 20 سه شنبه 16 اسفند

مشاهده
img18

منم بچه مسلمان ویژه نیمه شعبان

ویژه برنامه نیمه شعبان سالن کوثر - پخش 16 اسفند ساعت 16 آدرس ما در فضای مجازی BACHEMOSALMAN_QTV@

مشاهده
img18

منم بچه مسلمان ویژه برنامه مبعث

ویژه برنامه مبعث سالن کوثر آدرس ما در فضای مجازی BACHEMOSALMAN_QTV@

مشاهده
img18

منم بچه مسلمان 21 بهمن 1401

ویژه برنامه شبهای ایام الله دهه فجر سالن کوثر آدرس ما در فضای مجازی BACHEMOSALMAN_QTV@

مشاهده
img18

منم بچه مسلمان 20 بهمن 1401

ویژه برنامه شبهای ایام الله دهه فجر سالن کوثر آدرس ما در فضای مجازی BACHEMOSALMAN_QTV@

مشاهده
img18

منم بچه مسلمان 19 بهمن 1401

ویژه برنامه شبهای ایام الله دهه فجر سالن کوثر آدرس ما در فضای مجازی BACHEMOSALMAN_QTV@

مشاهده
img18

منم بچه مسلمان 18 بهمن 1401

ویژه برنامه شبهای ایام الله دهه فجر ـ سالن کوثر آدرس ما در فضای مجازی BACHEMOSALMAN_QTV@

مشاهده
img18

منم بچه مسلمان روز پدر 15 بهمن 1401

ویژه برنامه روز 13 رجب سالن کوثر آدرس ما در فضای مجازی BACHEMOSALMAN_QTV@

مشاهده
بیشتر

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها

2023-03-27 15:01:20