تحدیر جزء 3

تحدیر ( تندخوانی) جزء سوم قرآن کریم قاری: عابد خلفی
تحدیر قرآن کریمبانک تلاوتتحدیرتحدیر قاریان ایرانی دوشنبه 28 فروردین 1402 ادامه...

تحدیر جزء 2

تحدیر(تندخوانی) قران کریم جزء دوم قاری: سید مصطفی حسینی
تحدیر قرآن کریمبانک تلاوتتحدیر قاریان ایرانی دوشنبه 28 فروردین 1402 ادامه...

تلاوت سوره مریم آیات 16 تا 36

تلاوت سوره مریم آیات 16 تا 36 توسط حمیدرضا احمدی وفا
تلاوت مجلسی فاخربانک تلاوتسوره مریمقاریان ایرانیحمیدرضا احمدی وفاتحقیق چهارشنبه 15 دی 1400 ادامه...

تلاوت مجلسی

تلاوت مجلسی 23 آذر 1400
تلاوت مجلسی فاخربانک تلاوتتحقیققاریان مصریسوره هود چهارشنبه 24 آذر 1400 ادامه...

تلاوت مجلسی

تلاوت مجلسی 22 آذر 1400
تلاوت مجلسی فاخربانک تلاوتتحقیققاریان مصریسوره بقره چهارشنبه 24 آذر 1400 ادامه...

تلاوت مجلسی

تلاوت مجلسی 21 آذر 1400
تلاوت مجلسی فاخربانک تلاوتتحقیققاریان مصریسوره احزابسوره فتحسوره ضحى چهارشنبه 24 آذر 1400 ادامه...

تلاوت مجلسی

تلاوت مجلسی 20 آذر 1400
تلاوت مجلسی فاخربانک تلاوتتحقیققاریان مصریسوره جمعهسوره انشراح چهارشنبه 24 آذر 1400 ادامه...

تلاوت آیات 1 تا 10 سوره فاطر و سوره نصر

تلاوت آیات 1 تا 10 سوره فاطر و سوره نصر توسط سید جواد حسینی محفل انس با قرآن کریم در شهر خواف 1400/2/30
تلاوت مجلسی فاخربانک تلاوتقاریان ایرانیتحقیقسوره فاطرسوره نصرسید جواد حسینی پنج شنبه 18 آذر 1400 ادامه...
2024-04-19 16:06:55