سی و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم شنبه 24 فروردین(قسمت اول)

سی و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم همه روز از ساعت 16 الی 19:30 از مصلی تهران بصورت زنده به روی آنتن می رود.

img18

سی و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم یکشنبه 25 فروردین

سی و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم همه روز از ساعت 16 الی 19:30 از مصلی تهران بصورت زنده به روی آنتن می رود.

مشاهده
img18

سی و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم شنبه 24 فروردین(قسمت دوم)

سی و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم همه روز از ساعت 16 الی 19:30 از مصلی تهران بصورت زنده به روی آنتن می رود.

مشاهده
img18

سی و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم شنبه 24 فروردین(قسمت اول)

سی و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم همه روز از ساعت 16 الی 19:30 از مصلی تهران بصورت زنده به روی آنتن می رود.

مشاهده
img18

سی و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمعه 23 فروردین (قسمت دوم)

سی و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم همه روز از ساعت 16 الی 19:30 از مصلی تهران بصورت زنده به روی آنتن می رود.

مشاهده
img18

سی و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمعه 23 فروردین(قسمت اول)

سی و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم همه روز از ساعت 16 الی 19:30 از مصلی تهران بصورت زنده به روی آنتن می رود.

مشاهده
img18

سی و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم پنج شنبه 22 فروردین(قسمت دوم)

سی و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم همه روز از ساعت 16 الی 19:30 از مصلی تهران بصورت زنده به روی آنتن می رود.

مشاهده
img18

سی و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم پنج شنبه 22 فروردین (قسمت اول)

سی و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم همه روز از ساعت 16 الی 19:30 از مصلی تهران بصورت زنده به روی آنتن می رود.

مشاهده
img18

سی و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم چهارشنبه 21 فروردین

سی و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم همه روز از ساعت 16 الی 19:30 از مصلی تهران بصورت زنده به روی آنتن می رود.

مشاهده
بیشتر

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها

300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی