حدیث روز
حضرت محمد (ص): یک نماز جماعت بهتر از چهل سال نماز فرادا در خانه است

برنامه قرآن و علوم - قسمت 5

تأثیرات تعالیم قرآن بر علوم انسانی و طبیعی

حجت الاسلام و المسلمین سیدرضا قلمکاریان اصفهانی، پژوهشگر نجوم و علوم اسلامی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر یوسف یوسف آبادی، دکترای قرآن و علوم گرایش نجوم
دکتر مهدی پیوند زنی، پژوهشگر و مدیر موسسه دانش بنیان تحقیقات نجومی

دسته بندی :