حدیث روز
حضرت محمد (ص): یک نماز جماعت بهتر از چهل سال نماز فرادا در خانه است

برنامه قرآن و علوم -قسمت 10

تأثیرات تعالیم قرآن بر علوم انسانی و طبیعی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر فاضل حسامی، استاد و پژوهشگر علوم اجتماعی 
حجت الاسلام و المسلمین دکترسید محمدحسین حسینی، پژوهشگر و مدرس حوزه ودانشگاه
حجت الاسلام و المسلمین دکترعبدالناصر فاضل،  پژوهشگرو مدرس حوزه و دانشگاه

دسته بندی :