حدیث روز
حضرت محمد (ص): یک نماز جماعت بهتر از چهل سال نماز فرادا در خانه است

ناب ناب

مسابقه قرآنی ناب ناب ویژه عید تا عید
در این مسابقه از عید قربان تا عید غدیر براساس منبع ذکر شده در سایت شبکه قرآن و معارف سوالاتی مطرح خواهد شد.
هر روز به ۴۰ نفر از کسانی که پاسخ صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۰۷۱۳ ارسال نمایند مبلغ ۳۰۰ هزار تومان با مشارکت ستاد تفسیر قرآن کریم اهدا خواهد شد.

دسته بندی :