قدردانی معاون قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد از رسانه ملی و شبکه قرآن سیما

دکتر عبدالهادی فقهی زاده معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از رسانه ملی و شبکه قرآن و معارف سیما به جهت پوشش مناسب بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تشکر و قدردانی کرد.
شنبه 4 خرداد 1398 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی