یاد خدا 1 اردیبهشت 1401

آیات الاخلاق با حضور حجت الاسلام و المسلمین غفاری (متن و صوت برنامه یاد خدا 1 اردیبهشت 1401)
چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 ادامه...

یاد خدا 25 فروردین 1401

آیات الاخلاق با حضور حجت الاسلام و المسلمین غفاری (متن و صوت برنامه یاد خدا 25 فروردین 1401)
چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 ادامه...

یاد خدا 18 فروردین 1401

آیات الاخلاق با حضور حجت الاسلام و المسلمین غفاری (متن و صوت برنامه یاد خدا 18 فروردین 1401)
چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401 ادامه...

یاد خدا 16 فروردین 1401

آیات الاخلاق با حضور حجت الاسلام و المسلمین غفاری (متن و صوت برنامه یاد خدا 16 فروردین 1401)
چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401 ادامه...

یاد خدا 11 فروردین 1401

آیات الاخلاق با حضور حجت الاسلام و المسلمین غفاری (متن و صوت برنامه یاد خدا 11 فروردین 1401)
چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000