حرکت جمعی صبر و استقامت با تاکید بر تواصی به حق ، موضوع اصلی ویژه برنامه های معارفی ماه مبارک رمضان سیما

دبیر شورای معارف سیما تواصی به حق و صبر و پیروزی در نتیجه حرکت جمعی بر محور استقامت و مقاومت را موضوع اصلی برنامه های معارفی رسانه ملی در ماه مبارک رمضان اعلام کرد.
یک شنبه 22 فروردین 1400 ادامه...
2023-11-30 06:56:32