حدیث روز
حضرت محمد (ص): یک نماز جماعت بهتر از چهل سال نماز فرادا در خانه است

حرکت جمعی صبر و استقامت با تاکید بر تواصی به حق ، موضوع اصلی ویژه برنامه های معارفی ماه مبارک رمضان سیما

دبیر شورای معارف سیما تواصی به حق و صبر و پیروزی در نتیجه حرکت جمعی بر محور استقامت و مقاومت را موضوع اصلی برنامه های معارفی رسانه ملی در ماه مبارک رمضان اعلام کرد.
یک شنبه 22 فروردین 1400

ادامه...

<< < 1 2 3 4 5  ... > >>