تاریخ انتشار: دوشنبه 10 اردیبهشت 1397
تعداد بازدید: 455372

ترتیل کل قرآن توسط استاد محمد منشاوی

حمد


بقره


ال عمران


نسا


مائده


انعام


اعراف


انفال


توبه


یونس


هود


یوسف


رعد


ابراهیم


حجر


نحل


اسرا


کهف


مریم


طه


انبیا


حج


مومنون


نور


فرقان


شعرا


نمل


قصص


عنکبوت


روم


لقمان


سجده


احزاب


سبا


فاطر


یس


صافات


ص


زمر


غافر


فصلت


شوری


زخرف


دخان


جاثیه


احقاف


محمد


فتح


حجرات


ق


ذاریات


طور


نجم


قمر


رحمن


واقعه


حدید


مجادله


حشر


ممتحنه


صف


جمعه


منافقون


تغابن


طلاق


تحریم


ملک


قلم


حاقه


معارج


نوح


جن


مزمل


مدثر


قیامه


انسان


مرسلات


نبا


نازعات


عبس


تکویر


انفطار


مطففین


انشقاق


بروج


طارق


اعلی


غاشیه


فجر


بلد


شمس


لیل


ضحی


شرح


تین


علق


قدر


بینه


زلزله


عادیات


قارعه


تکاثر


عصر


همزه


فیل


قریش


ماعون


کوثر


کافرون


نصر


مسد


اخلاص


فلق


ناس


ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها