تاریخ انتشار: یک شنبه 22 مهر 1397
تعداد بازدید: 21297

ترتیل سوره های جزء سی قرآن کریم

در ویدئوهای زیر ترتیل جزء سی قرآن کریم به تفکیک سوره و با قرائت قاریان برجسته مصری و ایرانی تقدیم می گردد. این برنامه با محوریت طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 توسط گروه تلاوت و نغمات دینی تولید شده است.

تلاوت سوره فلق توسط محمدحسین سبزعلی

دریافت این برنامه

تلاوت سوره اخلاص توسط شحات محمد انور

دریافت این برنامه

تلاوت سوره مسد توسط شحات محمد انور

دریافت این برنامه

تلاوت سوره نصر توسط محمود خلیل الحصری

دریافت این برنامه

تلاوت سوره کافرون توسط شحات محمد انور

دریافت این برنامه

تلاوت سوره کوثر توسط شحات محمد انور

دریافت این برنامه

تلاوت سوره ماعون توسط شحات محمد انور

دریافت این برنامه

تلاوت سوره قریش توسط قاسم رضیعی

دریافت این برنامه

تلاوت سوره فیل توسط شحات محمد انور

دریافت این برنامه

تلاوت سوره همزه توسط محمد صدیق منشاوی

دریافت این برنامه

تلاوت سوره عصر توسط شحات محمد انور

دریافت این برنامه

تلاوت سوره تکاثر توسط محمد صدیق منشاوی

دریافت این برنامه

تلاوت سوره قارعه توسط محمد صدیق منشاوی

دریافت این برنامه

دریافت این برنامه

دریافت این برنامه

دریافت این برنامه

دریافت این برنامه

دریافت این برنامه

دریافت این برنامه

دریافت این برنامه

دریافت این برنامه

دریافت این برنامه

دریافت این برنامه

دریافت این برنامه

دریافت این برنامه

دریافت این برنامه

دریافت این برنامه

دریافت این برنامه

دریافت این برنامه

دریافت این برنامه

دریافت این برنامه

دریافت این برنامه

دریافت این برنامه

دریافت این برنامه

دریافت این برنامه

دریافت این برنامه

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
نمایش سایر نظرات
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی