حدیث روز
حضرت محمد (ص): یک نماز جماعت بهتر از چهل سال نماز فرادا در خانه است

برنامه انتخاباتی آرمان با حضور نماینده "سعید جلیلی"

برنامه گفت و گو محور آرمان در تاریخ 3 تیرماه 1403 ساعت 17 با حضور "محمدهادی همایون" نماینده "سعید جلیلی" به تبیین و بررسی رویکرد و اهداف معارفی و قرآنی این کاندید چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می پردازد.

دسته بندی :