حدیث روز
حضرت محمد (ص): یک نماز جماعت بهتر از چهل سال نماز فرادا در خانه است

"مهنا" با حضور نماینده مصطفی پورمحمدی

 در آستانه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، برنامه گفت و گو محور "مهنا" میزبان خانم "نیره قوی" نماینده امور بانوان "مصطفی پورمحمدی" خواهد بود.

دسته بندی :