بررسی سیره زندگی آیت الله فضل الله محلاتی

همرزم شهید محلاتی گفت: آیت‌االه شهید محلاتی هم مرید امام بود و هم عاشق ایشان و سعی می‌کرد تمام خواسته‌ها و اندیشه حضرت امام (رحمت الله علیه) را در سپاه اجرا کند، البته حضرت امام (رحمت الله علیه) هم بسیار به ایشان علاقه‌مند بوده و اعتماد داشتند.
دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ادامه...

بررسی سیره زندگی آیت الله امام موسی صدر

مهمان برنامه «ضیافت» گفت: جنبش امل، نخستین تشکل نظامی برای مبارزه با اسرائیل است که بانی آن امام موسی صدر و نخستین مسئول آموزش نظامی و سازماندهی آن شهید چمران بوده است. این جنبش امروز در کنار حزب‌الله لبنان به فعال خود ادامه می‌دهد.
یک شنبه 19 اردیبهشت 1400 ادامه...

بررسی سیره زندگی آیت الله سید حسن طباطبایی زواره

مهمان برنامه «ضیافت» گفت: شهید مدرس بسیار ساده زیست و مقید به استفاده از اجناس ایرانی بوده است. در واقع ایشان مجری اقتصاد مقاومتی در دوره خودش بوده و جالب است که سعی می‌کرده مایحتاجش را خودش تولید کند.
شنبه 18 اردیبهشت 1400 ادامه...

بررسی سیره زندگی آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی

آیت الله صدیقی در برنامه ضیافت گفت: آیت الله میرزا محمدتقی شیرازی صاحب فتاوای ارزشمندی است که توانست خط مبارزه با استعمار انگلیس را در عراق به پیروزی برساند و تا آخرین لحظه حیاتش نیز هرگز حاضر به مذاکره و سازش با انگلیسی‌ها نشد.
شنبه 18 اردیبهشت 1400 ادامه...

بررسی سیره زندگی آیت الله نور الله شوشتری

مهمان برنامه «ضیافت» گفت: تسلط فوق‌العاده شهید آیت‌الله نورالله شوشتری به مذاهب چهارگانه و تبحر او به مناظرات دینی و علمی موجب رشد او به عنوان یک شیعه در دربار شاه اهل تسنن هندوستان شد؛ به این طریق ایشان توانست در ترویج تشیع در هندوستان بسیار اثرگذار باشد.
جمعه 17 اردیبهشت 1400 ادامه...

بررسی سیره زندگی آیت الله سید محمد باقر صدر

ستاد حوزه علمیه قم گفت: آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر پس از مراجعت به حوزه علمیه نجف، چنان نبوغ و عمق دانش خود را نمایان ساخت که از استادش آیت الله خویی کتباً اجازه اجتهاد دریافت کرد، در حالی که فقط ۱۶ سال داشت.
چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ادامه...

بررسی سیره زندگی آیت الله شیخ محمد تقی بافقی

استاد حوزه علمیه گفت: آیت‎ الله بافقی در اوج مراتب علمی و عرفانی که داشت، از شجاعت، شهامت و صلابت بسیار زیادی در امر به معروف و نهی از منکر به خصوص نسبت به حکومت جائر زمان خود برخوردار بود تا جایی که به دست رضاخان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و تبعید شد.
چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ادامه...

بررسی سیره زندگی آیت الله سید ابوالحسن انگجی

پژوهشگر تاریخ معاصر گفت: آيت‌الله سید ابوالحسن انگجي در جریان مبارزه با اقدامات ضددینی پهلوی اول، نه تنها پيشرو مبارزان بود، که تبريز را عملاً به كانون مبارزه عليه پهلوي تبدیل كرده بود؛ تاجایی رضاخان دستور به بازداشت و تبعید او داد.
یک شنبه 12 اردیبهشت 1400 ادامه...

بررسی سیره زندگی آیت الله شیخ محمد حسین کاشف الغطاء

نویسنده و مدرس حوزه گفت: آمریکا که قصد داشت به اسم ترویج ارزش‌های معنوی، برای مقابله با شوروی، اندیشمندان مسیحی و مسلمان را با خود همراه کند از شیخ محمدحسین برای شرکت در کنگره‌ای دعوت می‌کند که در پاسخ با انتشار نامه افشاگرانه ایشان مواجه می‌شود.
یک شنبه 12 اردیبهشت 1400 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی