تقرب

برنامه اذانگاهی شنبه تا پنجشنبه
اذان، نیایش و جایگاه نماز
ساعت: 16:30
بمدت: 30 دقیقه

img18

تقرب 25 اردیبهشت 1401

اذان، نیایش و جایگاه نماز

مشاهده
img18

تقرب 24 اردیبهشت 1401

اذان، نیایش و جایگاه نماز

مشاهده
img18

تقرب 21 اردیبهشت 1401

اذان، نیایش و جایگاه نماز

مشاهده
img18

تقرب 22 اردیبهشت 1401

اذان، نیایش و جایگاه نماز

مشاهده
img18

تقرب 20 اردیبهشت 1401

اذان، نیایش و جایگاه نماز

مشاهده
img18

تقرب 19 اردیبهشت 1401

اذان، نیایش و جایگاه نماز

مشاهده
img18

تقرب 18 اردیبهشت 1401

اذان، نیایش و جایگاه نماز

مشاهده
img18

تقرب 17 اردیبهشت 1401

اذان، نیایش و جایگاه نماز

مشاهده
بیشتر

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها

300004444
qtv@irib.ir
021-27868000